KDO SMO?

Povezujemo lokalno, kakovostno in zdravo.

»Spovano je stara prekmurska beseda, katere pomen je nekaj pridelati, ustvariti. S podjetniško pobudo ponujamo pridelke regionalnega izvora – iz lastne in kooperacijske pridelave, s svojim delom pa smo prisotni in aktivni v regiji Evropske unije (EU) in na Balkanu«

Smo pridelovalci, organizatorji pridelave in predelave ter prodajalci. Povezujemo različne kmetijske segmente in smo aktivni na področju povrtnin, zeliščarstva, sadjarstva, poljedelstva in živinoreje. Povezave in partnerstva iščemo lokalno in mednarodno, z željo po napredku, inovativnosti in prenosu znanj pa sodelujemo tudi z raziskovalnimi inštitucijami in tehnološko naprednimi podjetji.
Pridelava v skladu z značilnostmi posameznega območja ter kratke verige do končnih kupcev sta v skladu z načeli trajnostnega kmetijstva, h kateremu stremimo. Na tak način želimo prispevati k ekonomski živosti kmetijstva, ohranitvi okolja, izboljšani kakovosti ter zdravju družbe.

Poslanstvo

Naše poslanstvo je organiziranje kmetijske pridelave hrane, primarno za človekove namene. Prioriteta je rastlinska pridelava vrtnin, sadja in zelišč, prav tako pa tudi poljedelstvo in živinoreja. Aktivnosti podjetja so usmerjene na kmetijske segmente, kjer z znanjem in izkušnjami lahko pripomoremo k razvoju sektorja.

Vizija

Vizija podjetja SPOVANO je postati prepoznaven ponudnik kakovostno pridelane hrane iz regionalnega okolja. K temu cilju stremimo s povezovanjem lokalnih pridelovalcev, sodelovanjem s strokovnjaki, sledenjem in uporabo najnovejših dognanj na področju pridelave ter standardi kakovosti, ki zagotavljajo transparentno, zanesljivo in varno pridelano hrano.

Spovano | O nas